Proyecto genealogico de la familia de sequera
  
de sequera Genealogy Project

Nuestro árbol genealógico ha crecido y, debido a consideraciones de privacidad, nuestro proyecto ya no se publica.

As our family tree has grown, due to privacy concerns, our project is no longer being published.

Habang lumalaki ang aming punong pamilya, dahil sa mga alalahanin sa privacy, hindi na nai-publish ang aming proyekto.